تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ناظم الاطبا جنوبی ، بلوک 11 شرقی ، طبقه سوم ، واحد 509

09213800638

02133930281

المنت های فشنگی و پره ای


المنت های فشنگی جهت قالب ها. Cartridge heater