تهران ، خیابان امیرکبیر ، خیابان ناظم الاطبا جنوبی ، بلوک 11 شرقی ، طبقه سوم ، واحد 509

09213800638

02133930281

المنت های فلنج دار ومهره دار


المنت های فلنج دار جهت گرم کردن مایعات در مخزن. Flang heater