المنت میله ای و کویلی

المنت های میله ای و کویلی


المنت های میله ای با انعطاف پذیری بسیار بالا با روکش های
Titanium 1/4841 321 /316 /304 Stanless Steel جهت کاربری در تمامی محیط ها.
error: Content is protected !!