ترمومتر ثابت و قابل حمل

ترمومترهای ثابت و قابل حمل


ترمومترهای پرتابل (قابل حمل) جهت کنترل لحظه ای از دما توسط اپراتور
error: Content is protected !!