ترموکوپل فلزی و سرامیکی

ترموکوپل های فلزی و سرامیکی


ترموکوپل های سیمی و میله ای با روکش های سرامیکی، فلزی آلیاژی تا 1800 درجه سانتیگراد.
Temperature sensors thermocuples
error: Content is protected !!