سیم المنت وفنرالمنت

سیم المنت وفنرالمنت


المنت های حرارتی بر پایه یک سیم دارای مقاومت الکتریکی ساخته می شوند که با گذشتن جریان برق از آن گرما تولید می شود و بنابه طراحی سازنده و با ترکیب اجناس نسوز دیگر در محیط های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیم ها از آلیاژهای کرم و نیکل (نیکروم) و یا آلیاژهای آلومینیوم، آهن و کروم (آلکروم) ساخته می شوند و با توان های مختلف نیز موجودند.
بیشتر المنت ها را از جنس نیکروم (20/80) می سازند (80% نیکل و 20% کرومیوم) و این ترکیب که مقاومت الکتریکی بسیار بالایی پیدا می کند طی فرآیندی در هنگام نخستین گرم شدن روی خودش لایه چسبنده ای از اسید کروم تشکیل می دهد که مانع اکسید شدن بخش های داخلی و سوختن یا شکستن آن می گردد و از این رو در ساخت المنت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
error: Content is protected !!