کوره های تادمای 1300 درجه

کوره های تادمای 1300 درجه


کوره های 1200 و 1300 درجه با استفاده از لوله سرامیکی مولایتی و المنت های فلزی آلیاژی (نیکل کرم و کرم آلومل)
error: Content is protected !!