کوره های تادمای 1700 درجه

کوره های تادمای 1700 درجه


طراحی و ساخت واگن و کوره های چینی (بهداشتی، مظروف، صنعتی و ...) با اسکلت های کوردیریت، مولایت، کورلایت، سیلیکون کارباید در باندهایNI \ SI \ \rx I \ r \ m
error: Content is protected !!